• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości na wynajem a obsługa klienta: Zadowolenie najemców

Pewnie przyznamy rację, że izolacje odgrywają istotną rolę w całej konstrukcji obiektu. I są one rozpatrywane przy jakiejkolwiek budowli. Przede wszystkim muszą być one zaizolowane. Wiemy, że nadrzędnym powodem izolowania jest ograniczenie utraty ciepła, konsekwencją takiego anulowania mogło być zmniejszenie wydajności gotowej instalacji oraz niepotrzebny wzrost kosztów jej eksploatacji. Dziś to na inwestorze, czyli projektancie spoczywa obowiązek ograniczenie do racjonalnego pułapu strat ciepła przy przekazie ciepłej wody użytkowej oraz w przewodach cyrkulacyjnych oraz zasilających, także drutach ogrzewania powietrznego. W związku z takimi wymaganiami wspomniane druty muszą być zaizolowane otuliną o słusznej grubości i współczynniku przenikania. Warto upić też ocieplenie poddasza. Takie izolowanie instalacji środkowego ogrzewania oraz ciepłej wody zabezpiecza je nie jedynie przed utratą ciepła. Rury w takiej instalacji nie poruszają się swobodnie, lecz są dogłębnie zabezpieczone. Poza tym taka separacja korzystnie wpływa na ograniczenie hałasu towarzyszącego ich eksploatacji, a zaizolowanie odcinków instalacji wiedzionych po wierzchy ścian chroni użytkowników przed potencjalnym poparzeniem.

1. Zobacz szczegóły

2. Zobacz szczegóły

Nieruchomości a sztuka na ścianach: Galeria w domu

Categories: Architektura

Comments are closed.